ภาคเกษตรร้องรัฐทบทวนจำกัดใช้สารไกลโฟเซต

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ระบุ การสัมมนาเรื่องการจำกัดการใช้สารเคมีจะเป็นทางออกดีที่สุด โดยไม่กลัวที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ ขณะที่ภาคเกษตรเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ทำไม? ใครได้-ใครเสีย? มีทางออกหรือไม่? โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมามีกลุ่มบุคคล องค์กรเอกชนพร้อมเครือข่ายออกมาต่อต้านการใช้สารเคมีป้องกันแมลง สัตว์ ศัตรูพืช วัชพืชและปุ๋ยเคมี โดยให้ข้อมูลลบเพียงด้านเดียว ขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่เคยมองว่าภาคการเกษตรได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แต่กลับมองว่าภาคเกษตรและเกษตรกรไทยเป็นผู้ร้ายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะภาคเกษตรและเกษตรกรไทยเป็นภาคที่อ่อนแอที่สุดในสังคมไทย ขาดความรู้ ขาดอำนาจในการต่อรอง การสัมมนาในครั้งนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของภาคเกษตรไทย

นายอนันต์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ตนเองอยู่ในวัยที่ต้องพักผ่อนแล้ว แต่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ ถ้าตนเองไม่ลุกขึ้นมาในวันนี้ จะไม่มีใครทำ เพราะทุกคนอยู่ด้วยความกลัว แม้แต่ผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตรเองก็ตามที่เกรงกลัวกลุ่มเอ็นจีโอที่ออกมาต่อต้านการใช้สารเคมี

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ทางกลุ่มเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลทบทวนการออกกฎจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต โดยกล่าวถึงที่ประชุมองค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าสารไกลโฟเซตไม่เป็นสารก่อมะเร็งและสามารถใช้ได้ตามคำแนะนำที่กำหนดไว้บนฉลาก.-สำนักข่าวไทย