วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

วิธีการตรวจคัดกรองมาตรฐานสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากการยกระดับนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากอาจมีสาเหตุมาจากภาวะต่อมลูกหมากที่ไม่รุนแรงเป็นผลให้การทดสอบที่ยกระดับสามารถนำไปสู่การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกและการติดเชื้อ วิธีการที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก

มีศักยภาพที่จะเสนอทางเลือกแบบไม่รุกรานต่อการทดสอบแบบดั้งเดิมเพื่อวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากที่สำคัญ การค้นพบนักชีวภาพใหม่ในท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยของเราเนื่องจากมันจะทำให้เราเข้าใจโรคที่ซับซ้อนนี้และวิธีการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อยีนการเข้ารหัสโปรตีนหลอมรวมกันยีนฟิวชั่นยีนที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือตายไปซึ่งปกติแล้วจะไม่แสดงออกในเซลล์ แต่สามารถทำงานในเซลล์มะเร็งและทำลายการทำงานของยีนที่แท้จริงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของยีนฟิวชั่นนี้คือการแปลงยีน